TEAM-HVIDOVRE

INDKALDELSE 2019

Hvidovre Marchforening V/Dennis Henriksen 

Blytækkerporten 19 

2650 Hvidovre 

Hvidovre, den 19.03. 2022 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

I HVIDOVRE MARCHFORENING  

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

Lørdag den 2. april 2022 kl. 17:00

I Enghøjhuset Bødkerporten 6A, 2650 Hvidovre  

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af stemmetællere 
  3. Formandens beretning 
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af bestyrelsessuppleanter: 
  9. Valg af revisorer:

                     Revisor                       

                     Revisorsuppleant    

 10. Eventuelt. 

Foreningen er vært ved kaffe og brød

Med venlig hilsen

Hvidovre Marchforening